آخرین اخبار و رویدادها

پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۰ دانش آموزان تحت پوشش انجمن خیریه بانوان گرگان
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰

تعداد ۳۸ تن از دانش آموزان تحت پوشش انجمن خیریه بانوان گرگان به دانشگاه های دولتی سراسر ایران راه یافتند که شامل رشته های: پزشکی ،دامپزشکی ،پرستاری ،تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان)،مهندسی وغیره میباشد