نسخه آزمایشی وب سایت

انجمن خیریه بانوان گرگان

آغاز فعالیت

سال 1376 هجری خورشیدی

تاریخ ثبت رسمی

سال 1382 هجری خورشیدی

شماره ثبت

66

مشارکت و همیاری

نیکوکاری مرز نمی شناسد

"انجمن خیریه بانوان گرگان تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه"

ارتباط نزدیک انجمن با فرد فرد جامعه ، گزارش دهی همراه با صداقت و اعتمادسازی و شفافیت عملیات، جایگاهی در جامعه مدنی برای این سازمان ایجاد نمود که منجر به جلب مشارکت های مردمی به صورت حق عضویت های ماهانه ومقطعی گردید .

مشارکت کنید

پروژه های در حال اجرا

درباره پروژه های در حال اجرای انجمن خیریه بانوان گرگان. درباره پروژه های در حال اجرای انجمن خیریه بانوان گرگان.درباره پروژه های در حال اجرای انجمن خیریه بانوان گرگان.
درباره پروژه های در حال اجرای انجمن خیریه بانوان گرگان.

Image description

پروژه های سال جاری

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

پروژه های سال گذشته

اجرا شده: 00

پروژه های سال های گذشته

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.توضیح درباره این پروژه ها.

آماده سازی برای اجرا: 00

درحال اجرا: 00

اجرا شده: 00

خدمات ما
واحدهای سازمانی

توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن.

توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن. توضیح کوتاه درباره خدمات و واحدهای سازمانی انجمن.

اخبار

توضیحی کوتاه درباره اخبار انجمن بانوان خیریه گرگان. توضیحی کوتاه درباره اخبار انجمن بانوان خیریه گرگان.توضیحی کوتاه درباره اخبار انجمن بانوان خیریه گرگان.
توضیحی کوتاه درباره اخبار انجمن بانوان خیریه گرگان.

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
اطلاعیه

تاریخ اطلاعیه

متن کوتاه اطلاعیه. متن کوتاه اطلاعیه. متن کوتاه اطلاعیه. متن کوتاه اطلاعیه. متن کوتاه اطلاعیه. متن کوتاه اطلاعیه.

انجمن بانوان خیر گرگان

شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر
شرح تصویر

تاریخ خبر

عنوان خبر

سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر. سرخط خبر.

شرح تصویر
منبع خبر

یاوران |

انجمن خیریه بانوان گرگان تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه
انجمن در ترویج و توسعه مشارکت های مردمی و آگاهی به مسئولیت اجتماعی جامعه موفق به جذب 123 دبیر و 106 پزشک و 45 دندانپزشک و 39 روانشناس و کارشناسان اقتصادی ،هنری،حقوقی وپروژه نویسی گردید.

اعضاء هیئت مدیره

با ما در ارتباط باشید

برایمان ایمیل بفرستید و یا از طریق کادر زیر پیام بفرستید.
درصورت تمایل از انجمن به نشانی زیر بازدید فرمایید و از نزدیک با فعالیت های ما آشنا شوید.

گرگان: خیابان حضرت ولی عصر(عح)
عدالت 7 نبش تقاطع تختی پلاک 23

کدپستی: 0000000000

مدیرعامل: 017-32364531
نمابر: 017-32364531
واحد فرهنگی: 017-32243922 و 017-32228760
واحد مددکاری: 017-32353923 و 017-32364531
حسابداری: 017-32353652
دندانپزشکی: 017-32337360

Unify

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قدرت گرفته از آسمان نیلی شرکت سامانه دانش گستر همآرا