ارتباط با ما

 

 

شماره تماس واحد  حسابداری : ۰۱۷۳۲۳۵۳۶۵۲

شماره تماس واحد فرهنگی :۰۱۷۳۲۲۲۸۷۶۰

شماره تماس واحد مددکاری : ۰۱۷۳۲۳۵۳۹۲۳

شماره تماس واحد دندانپزشکی :۰۱۷۳۲۳۳۷۳۶۰

 

آدرس: گلستان-گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت۷- نبش چهارراه تختی -درب آبی رنگ- انجمن خیریه بانوان گرگان