نرگس دوست محمدی
نرگس دوست محمدی

نرگس دوست محمدی متولد ۱۳۶۶ در گرگان ،ایشان بعنوان دستیار دندانپزشک از سال ۱۳۸۹ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

فاطمه زارعی
فاطمه زارعی

فاطمه زارعی متولد ۱۳۶۵در گرگان دارای مدرک کاردانی و بعنوان دستیار دندانپزشک از سال ۱۳۹۰ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

طیبه ابراهیم نژاد
طیبه ابراهیم نژاد

طیبه ابراهیم نژاد متولد ۱۳۳۹ در گرگان ،دارای مدرک دیپلم اقتصاد و بعنوان مدیر واحد دندانپزشکی از سال ۱۳۸۶ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

سهیلا مرتضوی
سهیلا مرتضوی

سهیلا مرتضوی متولد۱۳۶۰در کردکوی،تحصیلات خود را در مقطع کاردانی حسابداری گذرانده است و بعنوان مسئول واحد حسابداری از سال ۱۳۸۱ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

انسیه نعیمی
انسیه نعیمی

مسئول واحد مددکاری خیریه

ساناز ضیاءشمس
ساناز ضیاءشمس

ساناز ضیاءشمس متولد سال ۱۳۶۹ در شهر گرگان هستند ،تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در دانشگاه گرگان گذراندند.ازسال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در مدارس و شرکت خصوصی و ازسال۱۳۹۷ تا کنون بعنوان مسئول انجمن خیریه فعالیت دارند ITفرهنگی و کارشناس