اعظم فتوت
اعظم فتوت
عضو هیات مدیره و خزانه دار

اعظم فتوت متولد ۱۳۳۴ در شهر مشهد هستند . ایشان از بدو تاسیس بعنوان مدیر واحد مددکاری،نایب رییس هیات مدیره از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰،عضو هیات مدیره از سال ۱۳۸۴ و خزانه دار از سال ۱۳۹۰ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند