انسیه نعیمی
انسیه نعیمی
مسئول واحد مددکاری خیریه

مسئول واحد مددکاری خیریه

انسیه نعیمی متولد ۱۳۴۵ در شهر گرگان هستند.بعنوان مسئول واحد مددکاری از سال ۱۳۷۹ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند