دکتر عباسعلی مهویدی زاده
دکتر عباسعلی مهویدی زاده
مسئول فنی درمانگاه خیریه دندانپزشکی

دکتر عباسعلی مهویدی زاده متولد ۱۳۳۵ در شهر گناباد هستند. ایشان فارغ التحصیل رشته دکتری حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۵۹ و در سال ۱۳۸۳ با ۳۰ سال سابقه در بخش دولتی باز نشسته شدند. از بدو تاسیس درمانگاه دندانپزشکی خیریه  از سال ۱۳۸۵ حمایت مالی وفنی خود را آغاز نمودند. بعنوان هیات موسس و مسئول فنی درمانگاه تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند