سحرخراسانی
سحرخراسانی
عضو هیات امنا

سحر خراسانی متولد ۱۳۶۶ در گرگان ،تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی نرم افزار کامپوتر گذرانده اند. بعنوان عضو هیات مدیره و از سال ۱۳۹۸تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند