سعیده شجیع
سعیده شجیع
مشاور و عضو علی البدل هیات مدیره

سعیده شجیع متولد ۱۳۳۱ در شهر ارومیه  و باز نشسته وزارت کار و امور اجتماعی هستند. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی امور اجتماعی گذرانده اند. بعنوان مشاور و عضو علی البدل هیات مدیره و از سال ۱۳۸۴ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند