سید اسماعیل سیف حسینی
سید اسماعیل سیف حسینی
بازرس اصلی

سید اسماعیل حسینی متولد ۱۳۳۶ در گرگان ،ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی گذرانده اند و بازنشسته بانک هستند. بعنوان بازرس اصلی از سال ۱۳۹۵ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند