شریفه علیمی
شریفه علیمی
عضواصلی هیات مدیره و رییس هیات مدیره و هیات موسس

شریفه علیمی متولد ۱۳۴۷ در گرگان ،ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده اند و در حال حاضرکارمند دانشکده علوم پزشکی هستند. بعنوان رییس هیات مدیره ،عضو اصلی هیات مدیره و هیات موسس از سال ۱۳۸۰ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند