طیبه ابراهیم نژاد
طیبه ابراهیم نژاد
مدیر واحد دندانپزشکی خیریه

طیبه ابراهیم نژاد متولد ۱۳۳۹ در گرگان ،دارای مدرک دیپلم اقتصاد و بعنوان مدیر واحد دندانپزشکی از سال ۱۳۸۶ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند