علی افشار
علی افشار
مشاوره تحصیلی

مشاوره و هدایت تحصیلی

علی افشار متولد ۱۳۵۵ در تهران،ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی گذرانده اند و بعنوان مشاور تحصیلی از سال ۱۳۹۶ تا کنون به صورت داوطلبانه با انجمن خیریه همکاری دارند