فاطمه زارعی
فاطمه زارعی
دستیار دندانپزشکی خیریه

فاطمه زارعی متولد ۱۳۶۵در گرگان دارای مدرک کاردانی و بعنوان دستیار دندانپزشک از سال ۱۳۹۰ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند