فاطمه کبیر
فاطمه کبیر
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

 فاطمه کبیر متولد ۱۳۳۱  در گرگان،ایشان تحصیلات خود را  در مقطع کارشناسی بهداشت مدارس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گذرانده اند و بازنشسته آموزش وپرورش هستند

 سوابق کاری ایشان بنیانگذار و مدیر عامل، هیات موسس ،رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره انجمن خیریه بانوان گرگان ،از سال ۱۳۷۹ تا کنون 

موسس درمانگاه دندانپزشکی خیریه

عضو شبکه ملی موسسات  نیکوکاری و خیریه کشور

نائب رئیس وعضو خانه خیرین استان گلستان یک دوره