مریم نبوی
مریم نبوی
ITعضو هیات امنا  و مشاور و پشتیبان

مریم نبوی متولد ۱۳۶۴ در گرگان، ایشان تحصیلات خود را در مقطع  مهندسی آی تی  گذرانده اند و در حال حاضر در این حوزه  فعالیت دارند. بعنوان عضو هیات امنا ،مشاور و پشتیبان آی تی از سال ۱۳۸۹ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند