معصومه احمدی دامغانی
معصومه احمدی دامغانی
مسئول روابط عمومی خیریه

مسئول روابط عمومی خیریه

معصومه احمدی دامغانی متولد ۱۳۵۱ در گرگان دانش آموخته رشته ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی هستند. سوابق کاری ایشان  بعنوان حسابدار شرکت حمل و نقل بین الملل نیک آوران به مدت ۷ سال،آزمایشگاه بیمارستان طالقانی بخش اداری به مدت ۳ سال ،رییس هیات مدیره شرکت ایمن برق آوران به مدت ۷ سال و از اسفند ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بعنوان حسابدار و از سال ۱۳۸۳ تا کنون بعنوان  مسئول روابط عمومی و حسابدار واحد مددکاری با انجمن خیریه همکاری دارند