مهیاد حمزه ء
مهیاد حمزه ء
مشاوره فردی و خانواده

مشاوره فردی و خانواده

 مهیاد حمزه ای متولد  ۱۳۴۹،تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گذرانده اند واز سال ۱۳۹۳ تا کنون با انجمن خیریه به صورت داوطلبانه همکاری دارند.  سوابق کاری ایشان ۱۷ سال سابقه در زمینه خودشناسی

دارای مدرک ذهن آگاهی  

فرزند پروری

مهارتهای ارتباطی

ومهارتهای زندگی

وروانشناسی شادی

وبهبود روابط زوجین

وکارگاه های پیش از ازد‌واج

همکاری با خیریه بانوان صاحب الامر

برگزاری همایشها وسخنرانیها در سطح استان گلستان

مجری برگزاری جشنواره اقوام در سال ۱۳۹۹ در گرگان

برگزاری کارگاه های روانشناسی واردوهای دانش اموزی با بازی ومهارت اموزی باهمکاری کانون قلم چی

همکاری با دبیرستانها در شهرستان گرگان

برگزاری کارگاه ها در شهرستان علی اباد

وهمکاری با بهزیستی علی اباد در کمپ های ترک اعتیاد