نرجس خاتون کبیر
نرجس خاتون کبیر
عضو هیات امنا

نرجس خاتون کبیر متولد ۱۳۳۶ در گرگان،ایشان بعنوان عضو هیات امنا از سال ۱۳۸۴ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند