انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

ضیافت افطار انجمن خریه بانوان گرگان برگزار شد

ضیافت افطار خیریه در ماه مبارک رمضان،  پنجشنبه مورخ 02/03/ 1398  در سالن اجتماعات خیریه بانوان واقع در عد...
۱۳۹۸/۳/۴

سیل درد مشترک ما

دست در دست هم به کمک هموطنان بشتابیم هر کس با هر توانی که دارد با مشارکت انجمن خیریه بانوان گرگان ،جمع آوری کمک به سیل ز...
۱۳۹۸/۳/۱