انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

خانه ای از جنس خوشبختی

توزیع جهیزیه بین 46 زوج جوان توسط انجمن خیریه بانوان گرگان

توزیع جهیزیه بین 46 زوج جوان توسط انجمن خیریه بانوان گرگان

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۵/۷/۱۷
تعداد بازدید :331

آخرین اخبار