انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

خیلی وقت ها تحصیلات دانشگاهی منجر به کار نمی شود

برگزاری آزمون فنی و حرفه ای

آزمون فنی و حرفه ای ICDL درجه 2 به صورت کتبی در مرکز فنی و حرفه ای آزمون عملی به صورت عملی در کارگاه کامپیوتر انجمن خیریه بانوان گرگان برگزار گردید

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۵/۹/۲
تعداد بازدید :309

آخرین اخبار