انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

در آستانه سال نو

کارگاه پیشگیری از خطرات کار در منزل و چهارشنبه سوری

در آستانه سال نو، در راستای مدیریت بحران ، کارگاه پیشگیری از خطرات کار در منزل و پیشگیری از خطرات چهارشنبه سوری در انجمن خیریه بانوان گرگان برگزار شد.

 

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۶/۱۲/۷
تعداد بازدید :437

آخرین اخبار