انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

واحد مددکاری

واحد مدد کاری

انجمن خیریه بانوان گرگان بیش از 500 زن سرپرست خانوار و کودکان و خانواده آنان را تحت حمایت دارد. مهمترین کار ما پرورش افکار اقشار آسیب پذیر جامعه است. فقرزدایی از طریق آموزش و توانمندسازی با کارآفرینی و ایجاد فرصت شغلی یکی از پایدارترین هدفها در انجمن می باشد. در واحد مددکاری کار با پذیرش ، نیازسنجی و تحقیق  با کمک واحدهای مشاوره ، فرهنگی ، بهداشت و سلامت و کمیته مالی آغاز می شود.

اقدامات این واحد به شرح ذیل می باشد:

* ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان سرپرست خانوار بصورت کار در کارگاههای خیاطی ، قالیبافی ، آشپزخانه سنتی و کار در منازل و....

* کمک به وضیعت معیشتی افراد تحت پوشش و خانواده های نیازمند و آسیب پذیر

* ارجاع بیماران به مطب های بیش از 80 پزشک داوطلب

* ارجاع بیماران به درمانگاه دندانپزشکی خیریه

*پرداخت وام قرض الحسنه کارگشایی ، ازدواج ، درمان ، اشتغال ، تحصیلی، تامین ودیعه مسکن

*اهداء  جهیزیه به زوج های جوان

*جلب مشارکت های مردمی و انواع کمک های بشر دوستانه اعم از نقدی ، کالا

 

توزیع جهیزیه به 22زوج جوان در سال 1393 به مبلغ 000/500/674  و توزیع جهیزیه به 46 زوج جوان در سال  1395به مبلغ 000/420/797 انجمن خیریه بانوان گرگان

کارت هدیه بانک به مددجویان برای خرید لباس عید و ارزاق ماه مبارک رمضان(با حفظ کرامت انسانی)

توزیع کارت هدیه برای خرید ارزاق

ارائه خدمات بیمه به مددجویان

  توزیع کارت بیمه بستری

آخرین اخبار