انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

پیام مدیرعامل

به نام او که دانا و تواناست.

 پیام مدیر عامل

سرمایه گذاری اجتماعی

انجمن با هدف تشکیل یک مرکز حمایتی از زنان و کودکان آسیب پذیر با انگیزه فقرزدایی و عدالت اجتماعی با ایجاد فرصت شغلی، آموزش، توانمندسازی ، کارآفرینی و کمک به نظام سلامت جامعه و عدالت آموزشی  در بهمن 1379 بعنوان یک سازمان غیر دولتی-غیر سیاسی و داوطلبانه کار خود را در یک ساختمان استیجاری آغاز نمود.

قانونمند شدن

با شناسایی و تجمیع نیروهای داوطلب و صاحبان ایده که آگاه به مسئولیت های اجتماعی خود بودند و انگیزه خدمت به همنوع و کار خداپسندانه را داشتند یک بستر مناسب با طراحی و مدیریت مطلوب ایجاد شد و هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین را تشکیل دادند.در مهر 1382 با شماره ثبت 66 به ثبت رسید.

آدرس: ایران - گلستان – گرگان – خیابان ولی عصر – عدالت 7- نبش تقاطع تختی پلاک 23        

ایمیل:  gorganwcharity@yahoo.com                                             

تلفن:         00981732364531                                                                                                                         سایت:www.gorganngo.com                   

 

آخرین اخبار